Make your own free website on Tripod.com
Емануил   Димитров   Иванов
(30.I.1857 - 24.VII.1925)


 
        Действителен член (от 1900г.) на Българско книжовно дружество (по-късно Българска академия на науките). Роден в Свищов. Основател на  отделите по математика и физика и на катедрата по висш анализ при  Висше училище в София (по-късно Софийски университет). Ректор на Висшето училище (1890 - 1894). Иванов е един от основателите на Физико - математическото дружество  в България (1898г.), дългогодишен негов председател и редактор на списанието му. Автор е на трудове по методика на математиката и на научни трудове главно из областа на теорията на числата. Забележителни са изследванията му върху т. нар. от него тетраниони-хиперкомплексни числа с 4 единици. Умира в гр. Кюстендил. 

Предходна страница