Make your own free website on Tripod.com

ПРОФИЛИ

По наредба № 6 28.12.2000 година на МОН

ПМГ Кюстендил

Приема четири паралелки "природоматематически профил" в следните варианти :

    1. МАТЕМАТИКА - две паралелки
       в комбинация с 

           Информатика, Английски език и още една дисциплина по избор

    2. ИНФОРМАТИКА - една паралелка
           в комбинация с още две дисциплини:

             Математика, Английски език и още една по избор 

     3. БИОЛОГИЯ - една паралелка       
            в комбинация с още две дисциплини:

            Химия, Английски език и Информационни технологии       ЗА ПО - МАЛКИТЕ

ПМГ приема за обучение две паралелки ученици, завършили IV клас и с явни наклонности по математика.

От 31.05.2001 до 08.06.2001 година желаещите подават заявление за участие в математическото състезание( каб. 223 ).

От 04.06.2001 до 08.06.2001 година се провежда курс по математика ( 5 занятия по 2 часа на обща цена от 13 лв. ). Предлагаме и сборник със задачи давани на минали математически състезания.

На 10.06.2001 от 9.00 часа ще се проведе математическото състезание.

На 14.06.2001 година до 13.00 часа се обявяват резултатите и класиралите се ученици.

14.06.2001 и 15.06.2001 са дати за записване на класираните в кабинет № 223.

         - Свидетелство за завършено начално образование

           - Медицински картон

           - Отпускно удостоверение