Make your own free website on Tripod.com
 

УЧИЛИЩЕТО

 
    На 1.IX.1973 г. една математическа паралелка и две паралелки изчислителна математика полагат основите на Математическа гимназия  в гр. Кюстендил. Тогава се откриват и паралелки за среден курс към училището.
    През 1985 г. в гимназията се създават и паралелки с основен профилиращ предмет физика и химия, а от следващата 1986 г., и паралелка биология, което превръща училището в природо-математическа гимназия.
    Съобразявайки се с най-новите тенденции в съвременния живот, гимназията отваря врати и за засилено  изучаване на английски език през 1988 г.
    От 1996 г. в ПМГ "Проф. Емануил Иванов" се поставя началото на изнесено обучение с биолози в планина Осогово.
    Разширените възможности на гимназията в областта на специализираното обучение, се доказва и с откриването през 1996 г. на паралелка с профил "Мениджмънт".
    През 1997 г. ПМГ кандидатства за включване на училището в инициативния фонд ФУСО по линия на програма ФАР чрез проект на тема: "Ефективно обучение и администриране в ПМГ". Основната цел на проекта е: повишаване ефективността на обучението и администрирането в ПМГ чрез използвазне на съвременни образователни, информационни и комуникационни технологии. Проектът печели първо място.
    Обучението в гимназията разширява своите възможности през 1998 г. с разкриване на паралелка с профил "Информатика".
    Засиленото изучаване на химия, биология и разширените познания на учениците в областта на информатиката, дават възможност за участие на група биолози в Екологичен семинар TATRY'98 в Словакия, свързано с включване на училището  в I*EARN - международна програма за сътрудничество между  училищата от различни държави. Същата година ученици представят училището на  I-та Балканска конференция на I*EARN в София.
    От 1988 г. директор на гимназията е г-жа Екатерина Паскалева, преподавател по математика.
    Учетелският състав на ПМГ включва високо квалифицирани преподаватели, от които един доктор на науките, четирима - с първи клас квалификация, двадесет и двама с втори клас квалификация. Високата научна подготовка, професионалната зрялост и творческите възможности на преподавателите са гаранция за успеха и бъдещата реализация на учениците. Учениците на ПМГ се класират на призови места в общинските и регионалните състезания и олимпиади по математика, информатика, физика, химия, биология. Показател за успехите на учениците на ПМГ е реализацията им във ВУЗ - около 95% продължават образованието си по предпочитани от тях направления и дисциплини от научната сфера. Успешната професионална реализация на учениците на ПМГ, между които научни работници, бизнесмени, поети, инженери, учители, лекари е високо признание за ефективната, многостранна и качествена дейност на училището.
    Училището разполага с богата учебна база - оборудвани кабинети и лаборатории по химия, биология, физика, изобразително изкуство и музика. Четири са специализираните компютърни кабинети, където учениците изучават информатика и информационни технологии. Осигурени са възможности за активен спорт и допълнителни занимания на учениците. Училището разполага със спортен комплекс - включващ два физкултурни салона, две спортни площадки и плувен басейн, видеозала и библиотека.